ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA

Cijenimo ako biste odvojili nekoliko minuta i ispunili upitnik o svom zadovoljstvu uslugama našeg laboratorija.
Podaci iz ovog upitnika koristit će se za poboljšanje kvalitete naših usluga.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA