Odjeli i laboratoriji

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju je organizirana u pet odjela u sastavu kojih su devet laboratorija.

Odjel za respiratorne i ostale bakterijske bolesti 

  • Laboratorij za respiratorne infekcije i ostale bakterijske bolesti i intrahospitalne infekcije
  • Laboratorij za primarno sterilne uzorke
  • Laboratorij za TBC dijagnostiku

U ovom odjelu se obrađuju uzorci respiratornog sustava, kože, sluznica, dubokih tkiva, i uzorci za praćenje intrahospitalnih infekcija.

Odjel za urogenitalne infekcije

  • Laboratorij za urinarne infekcije
  • Laboratorij za genitalne infekcije

U ovom odjelu se obrađuju uzorci urogenitalnog sustava: urina, ejakulata i urogenitalnih briseva

Odjel za serologiju

  • Laboratorij za serološke pretrage
  • Laboratorij za uzimanje uzoraka

U odjelu za serologiju se u serumu pacijenata određuju protutijela koja nastaju kao imunološki odgovor na različite uzročnike (bakterije, parazite, viruse). Dio ovog odjela je i laboratorij za uzimanje uzoraka u kojem se osim venske krvi (uzorak za serološka ispitivanja) uzimaju i drugi uzorci za potrebe ostalih odjela u Službi.

Odjel za  molekularnu dijagnostiku

Na odjelu za molekularnu dijagnostiku provodi se dijagnostika uzročnika zaraznih bolesti metodama molekularne dijagnostike (PCR i hibridizacijske metode). 

Odjel za crijevne i parazitarne bolesti 

  • Laboratorij za infekcije probavnog sustava
  • Laboratorij za parazitologiju

U ovom odjelu se obrađuju uzorci stolice i rektalnih briseva u cilju izolacije i identifikacije uzročnika crijevnih bolesti. Na ovom odjelu se također iz uzoraka bioptata želuca izolira, identificira i određuje osjetljivost na antibiotike bakterije Helicobacter pylori.

Odjel za podloge, pranje, dezinfekciju i sterilizaciju

U ovom odjelu se izrađuju hranjive podloge, reagensi i otopine koje su potrebne u radu svih drugih odjela u Službi. Dio radnog procesa ovog odjela je pranje, dezinfekcija i sterilizacija laboratorijskog suđa, čišćenje, pranje i dezinfekcija prostorija te dekontaminacija infektivnog materijala.