Informativni dani projekta MELAdetect na dm Millennium Jump-u

Opširnije

Završna konferencija projekta MELAdetect

Opširnije

U ZADRU ODRŽAN 2. SET INFO DANA ZA JAVNOST

Opširnije

Projekt MELAdetect - treći redovni sastanak projektnog tima održan u Baru

Opširnije

Projekt MELAdetect - drugi redovni sastanak projektnog tima održan u Zadru

Opširnije

U Baru održan posljednji set edukativnih radionica "Nove metode liječenja melanoma" i „Iskustva lije

Opširnije

U Zadru održane edukativne radionice "Nove metode liječenja melanoma" i „Iskustva liječnika i pacije

Opširnije

U Mostaru održane edukativne radionice "Nove metode liječenja melanoma" i „Iskustva liječnika i paci

Opširnije

Programi radionica "Nove metode liječenja melanoma" i "Iskustva liječnika i pacijenata"

Opširnije

Poziv na radionice „Nove metode liječenja melanoma“ i „Iskustva liječnika i pacijenata“ za zdravstve

Opširnije

U Zadru održane radionice "Metode rane detekcije melanoma" za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike

Opširnije

Poziv na radionicu "Metode rane detekcije melanoma" za nezdravstvene djelatnike, Zadar 4. prosinca 2

Opširnije