Mentalno zdravlje za sve

Nositelj projekta  „Mentalno zdravlje za sve“  je  Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Program se kontinuirano provodi od 2013. godine a financira se u okviru raspoloživih sredstava RH  iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika.

Temelji se na psihosocijalnom tretmanu  i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu,  Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja te prevencija ovisnosti.

Rad savjetovališta obuhvaća:

  • individualno i obiteljsko savjetovanje
  • toksikološku analizu urina
  • specijalističke, dijagnostičke i terapijske postupke
  • po potrebi  i suradnju s drugim ustanovama i institucijama sa posebnim naglaskom na stručne suradnike škola

Stručni suradnici Službe provode programe selektivne prevencije, koji su namijenjeni adolescentima-konzumentima i eksperimentatorima  droga, a čiji korisnici dolaze samoinicijativno ili s nalogom Općinskog državnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb ili Općinskog i Prekršajnog suda. Djeca i adolescenti dolaze zbog problema u ponašanju, emocionalnih teškoća, problema u odnosima sa vršnjacima i sl. Uz to u Savjetovališta dolaze i odrasle osobe sa raznim teškoćama vezanim uz mentalno zdravlje (depresivnost, anksioznost, problemi u partnerskim odnosima, žalovanje, suočavanje sa stresom...) kojima se u skladu s individualnim potrebama pružaju usluge dijagnostike i tretmana.

Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije  (univerzalnu, selektivnu i indiciranu) mentalnih poremećaja sa naglaskom na prevenciju ovisnosti:

  1. rad  savjetovališta za mentalno zdravlje prošireno izvanbolničkim liječenjem ovisnosti i savjetovalištem za onkološke bolesnike (u suradnji s Ligom protiv raka) u šest gradova  Zadarske županije te rad Centra za dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje i savjetovanje za HIV i druge spolno prenosive bolesti u gradu Zadru na dvije lokacije.
  2. suradnja sa Klubom liječenih alkoholičara; uključivanje u rad sa terapijskim grupama.
  3. suradnja sa Terapijskom zajednicom  „Mondo Nuovo“ i  Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat usmjerena na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika
  4. promotivne aktivnosti, obilazak izoliranih i udaljenih mjesta Zadarske županije i ostale aktivnosti s ciljem promocije zdravlja i poticanja razvijanja i usvajanja zdravih stilova života, a u suradnji sa svim partnerskim udrugama.

 

Broj korisnika usluga Savjetovališta raste progresivno iz godine u godinu.