Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke pokrenulo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Vlade RH u rujnu 2006. godine.

Programom su obuhvaćene žene od 50 do 69 godina starosti koje se pozivaju na obavljanje mamografije svake dvije godine.

Provođenje programa odvija se u dvogodišnjim ciklusima.

U Službi za javno zdravstvo pripremaju se, tiskaju i šalju pozivi svim ženama navedene dobi u Zadarskoj  županiji. Za svaku ženu dogovara se poseban termin snimanja te usklađuje i koordinira s mamografskim jedinicama. Svim ženama se šalju obavijesti o nalazima na kućnu adresu, a liječnicima obiteljske medicine obavijest o nalazima žena koji zahtijevaju daljnju obradu.

Pozivni centar za sve informacije vezane uz Program nalazi se u ZJZ Zadar, Ljudevita Posavskog 7a Zadar, a pozivni besplatni broj telefona je 0800 200 157.

Mamografsko snimanje se obavlja u Općoj bolnici Zadar, Bože Peričića 5.

Više o samom programu možete saznati na web stranicama Ministarstva zdravstva.

Mobilni mamograf u ranom otkrivanju raka dojke

U tijeku provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, analizirajući podatke o odazivu, uočili smo slabiji odaziv u rubnim dijelovima županije. Suradnjom sa Zadarskom županijom i jedinicama lokalne samouprave te uz njihovu financijsku pomoć, na kraju svakog ciklusa organiziramo akciju dovođenja mobilnog mamografa u rubna područja Zadarske županije kako bi poboljšali odaziv i uključili što veći broj žena u preventivne aktivnosti u cilju što ranijeg otkrivanja bolesti.

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja
raka dojke za Zadarsku županiju:

prim. Ljilja Balorda, dr. med. univ. mag. sanit. publ.
spec. javnog zdravstva
T: +385 (0)23 643 338
E: ljilja.balorda@zjz.t-com.hr