Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

a picture

U današnje vrijeme ni jedna žena ne bi smjela umrijeti od raka vrata maternice iz razloga što se promjene na vratu maternice koje dovode do raka mogu vrlo rano otkriti jednostavnom, brzom, lako dostupnom i neinvazivnom metodom, PAPA testom.

Nažalost to nije tako, svake godine u Hrvatskoj od raka vrata maternice oboli od 300 do 400 žena, a umre od 100 do 130 žena.

Stoga Ministarstvo zdravlja pokreće Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice koji je usvojen je na sjednici Vlade 15. srpnja 2010. godine, kao treći Nacionalni program probira raka.

Osnova probira za rak vrata maternice je pronaći promijenjene stanice vrata maternice u ranom stadiju kada je promjene lako odstraniti, tako da se ne razviju u rak vrata maternice. Liječenje uznapredovalog raka vrata maternice puno je teže i manje uspješno.

Program je namijenjen svim ženama u Republici Hrvatskoj u dobi od 25 do 64 godine starosti, kako onima koje imaju zdravstveno osiguranje tako i onima koje nemaju zdravstveno osiguranje.

Program će se odvijati u trogodišnjim ciklusima. Pozivi će se dakle slati svake tri godine i to onim ženama koje nisu bile tri godine na PAPA testu kod odabranog ginekologa. Na taj način se promjene mogu na vrijeme otkriti i time spriječiti nastanak raka vrata maternice. 

Ciljevi ovog programa su:

  • Obuhvatiti 85% ciljne populacije programom ranog otkrivanja raka vrata maternice tijekom tri godine od početka programa.
  • Smanjiti broj novooboljelih žena od invazivnog raka vrata maternice za 60% u dobnoj skupini 25-64 godine, osam godina od početka programa.
  • Smanjiti smrtnost od invazivnog raka vrata maternice za 80% u dobnoj skupini od 25 do 70 godina u periodu od trinaest godina od početka programa.

Služba za javno zdravstvo zadužena je za distribuciju poziva ženama te u prvom trogodišnjem ciklusu trebamo poslati pozive 21 270 žena u dobi od 25 do 64 godine starosti koje nisu bile na PAPA testu posljednje tri godine. Stoga će Zavod za javno zdravstvo Zadar po nalogu Ministarstva zdravlja do kraja studenog ove godine poslati 3 400 poziva ženama. Do kraja 2013. godine poslat ćemo još 10 300 poziva, a ostatak do kraja ciklusa uz ponovljene pozive neodazvanima. Pozive ćemo najprije slati ženama rođenim 1948., 1949., 1950., 1951., 1952., godine pa prema mlađim godištima završno sa 1987. godištem. Pozivi se šalju na kućnu adresu prebivališta dakle ona adresa koja je navedena na osobnoj iskaznici.

Prve pozivne kuverte kreću u poštu, odnosno na teren do kraja ovog tjedna.

Molimo žene da pažljivo pročitaju priloženu brošuru o važnosti ranog otkrivanja raka vrata maternice i pozivno pismo, da ispune priloženi obrazac te zajedno s kupovnicom predaju svom ginekologu prilikom dolaska na pregled. U kuverti smo još dodali obavijest o adresi, kontakt telefonu i radnom vremenu odabranog ginekologa te se žene mogu telefonom ili osobnim dolaskom dogovoriti za termin pregleda.

Ukoliko imaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja molimo da nazovu besplatni telefon 0800 200 157 pri Zavodu za javno zdravstvo Zadar svaki radni dan od 7 do 15 h.

Epidemiološki podaci

Prema posljednjim podacima Registara za rak u Hrvatskoj rak vrata maternice se nalazi na devetom mjestu po broju novooboljelih od raka u žena u 2010. godini (323 novooboljele žene, stopa 14 novooboljelih žena na 100 000 žena), te na osmom mjestu uzroka smrtnosti od raka u žena u 2010. godini (132 umrle žene, stopa 5,8 umrlih žena na 100 000 žena).

U Europi godišnje od raka vrata maternice oboli 60 000 žena, a 30 000 ih umre, a u svakom trenutku više od 225 000 žena živi s rakom vrata maternice (u fazi liječenja ili ne). Važno je napomenuti da stope raka vrata maternice uvelike variraju od zemlje do zemlje, tako npr. u nekim zemljama Istočne Europe stopa pojavljivanja raka vrata maternice je 2 do 5 puta veća nego u prvih 15 zemalja članica EU-a. Ove razlike uvelike ovise o prisutnosti ili odsutnosti programa prevencije raka vrata maternice. Primjena tih programa, zajedno s učinkovitim obrazovnim programima javnog zdravstva mogu značajno smanjiti broj oboljelih i umrlih od raka vrata maternice.

Najviše stope smrtnosti i stope novooboljelih od raka vrata maternice u Europi imaju Srbija, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, i Rumunjska. U tim zemljama se stope smrtnosti kreću oko 10 umrlih žena na 100 000 žena, a stopa novooboljelih se kreće od 20 do 25 novooboljelih žena na 100.000 žena. Najniže stope imaju zemlje poput Finske, Irske, Norveške, Švedske, Velike Britanije, Italije, Danske, dakle zemlje koje dugi niz godina imaju organizirane programe ranog otkrivanja raka vrata maternice i jake javno zdravstvene obrazovne programe. U tim se zemljama stope umrlih od raka vrata maternice kreću od 2 do 3 umrle žene na 100 000 žena, a stope novooboljelih su od 5 do 7 novooboljelih žena na 100 000 žena.

U Zadru 27. 11. 2012. godine

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja
raka vrata maternice za Zadarsku županiju:

prim. Ljilja Balorda, dr. med. univ. mag. sanit. publ.
spec. javnog zdravstva
T: +385 (0)23 643 338
E: ljilja.balorda@zjz.t-com.hr