O projektu

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  Republike Hrvatske, u želji da zajednički djeluju na području prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svijesti kod djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, započeli su sa provedbom zajedničkog projekta po nazivom „Zdrav za 5“ u školskoj godini 2012./2013.

Projekt „Zdrav za 5“ temelji se na programu „SAM“ Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Policijske uprave Primorsko-goranske koji se kao takav provodio na području Primorsko-goranske županije u osnovnim i srednjim školama.

Projekt obuhvaća područja zlouporabe i ovisnosti o alkoholu i opojnim drogama te kocki/igrama na sreću, a uloga Ministarstva zdravlja, odnosno njegovih zavoda za javno zdravstvo, kao provoditelja već postojećih preventivnih programa u ovom Projektu, je aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika, utjecanje na izgradnju stavova o konzumaciji alkohola i psihoaktivnih droga, postizanje više razine znanja i svijesti o štetnosti ovisnosti o igrama na sreću, usvajanje zdravih stilova života, podizanje razine samosvijesti  o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja, smanjenje stope ovisničkog ponašanja, nasilja i vandalizma te promocija usvajanja preventivnih navika.

Sukladno reviziji projekta u školskoj godini 2013./2014., zbog organizacijskih i izvedbenih poteškoća u realizaciji provedbe planiranog programa na nivou RH, svaki zavod za javno zdravstvo područne samouprave sam odlučuje o nastavku i obliku sudjelovanja na projektu „Zdrav za 5“, a prema identificiranim potrebama u svojoj zajednici i zajedno s drugim dionicima projekta (Ministarstvom unutarnjih poslova i stručnim suradnicima u školama odnosno voditeljima školskih preventivnih programa), te u skladu s procjenama vlastitih kapaciteta kao i plana rada za godinu koja slijedi.

Tijekom školske godine 2013./2014. održane su edukacije stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola u suradnji s AZOO-o i MUP-om, za buduću samostalnu provedbu modula Prevencije ovisnosti u okviru Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja.

 Na području Zadarske županije od 2012/2013 godine, u organizaciji i održavanju predavanja, kontinuirano sudjeluju djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Zadar s predavanjima na temu „Ovisnost i zlouporaba alkohola“, „Ovisnost i zlouporaba droga“ te „Ovisnosti o igrama na sreću“.

 U tekućoj školskoj godini djelatnici Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar, u dogovoru sa stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola, provode predavanja u svim osnovnim i srednjim školama Zadarske županije (osmim razredima osnovnih škola te prvim i drugim razredima srednjih škola):

  1. Ovisnost i zlouporaba alkohola za učenike osmih razreda osnovne škole
  2. Ovisnost i zlouporaba droga za učenike prvih razreda srednje škole 
  3. Ovisnosti o igrama na sreću za učenike drugih razreda srednje škole

Osnovne i srednje škole koje su zainteresirane za provedbu predavanja od strane djelatnika Službe mogu se javiti na slijedeće kontakte:

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Ljudevita Posavskog 7, 23 000 Zadar (na 1. katu Poliklinike OB Zadar)

tel.  023/ 314 - 783,  023/ 302 - 275
fax. 023/ 302 - 275
e-mail: mentalnozdravljezadar@gmail.com