Brošura Hear me out

Ova broušura nastala je u sklopu provedbe projekta „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Više o projektu

Uređena je u Službi za socijalnu medicinu javno zdravstvo u suradnji sa svim projektinim partnerima. 

Impresum:

Izdavač: Zavod za javno zdravstvo Zadar
Za izdavača: Zoran Škrgatić
Grafičko oblikovanje: Cosmopolit media, Zadar
Tisak: Grafing, Zagreb
Naklada:1000 primjeraka
Urednica: Jelena Ćosić Dukić
Suradnici: Ana Bačić, Ana Cvitković, Irena Knežević, Nikolina Miočić, Jadranka Petek, Marija Škrgatić i Jasmina Vukić

Posebno zahvaljujemo tajniku Udruge osoba oštećena sluha Mikiju Saviću  i predsjednici Jasmini Vukić na upoznavanju sa svijetom guhih osoba.