Peludni kalendar 2015

Peludni kalendar za 2015. godinu izrađen prema originalnim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Kalendar je izrađen u sklopu "Programa praćenje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na području grada Zadra i njegove okolice" koji se prati se od ožujka 2006. godine u suradnji s Gradom Zadrom. 

Peludni kalendar 2015.