Peludni kalendar 2016

Peludni kalendar se za svaku godinu izrađuje prema originalnim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Kalendar je izrađen u sklopu "Programa praćenje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na području grada Zadra i njegove okolice" koji se provodi od 2006. godine u suradnji s Gradom Zadrom. 

Peludni kalendar 2016