Specifična i preventivna zdravstvena zaštita školske djece, mladih i studenata

Specifične i preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece, mladih i studenata provodi Služba za školsku medicinu u školskim ambulantama.

U programe preventivne zdravstvene zaštite školske djece, mladih i studenata spadaju:

Sistematski pregledi

 • djece prije upisa u I. razred osnovne škole
 • djece u V. razredima osnovne škole (praćenje psihofizičkog razvoja)
 • djece u VIII. razredima osnovne škole u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na izabrano zvanje
 • mladih u I. razredima srednje škole u svrhu praćenja prepoznavanja zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja
 • redovitih studenata prve godine studija u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje te prilagodbe na studij

Kontrolni pregledi

 • prema medicinskoj indikaciji

Namjenski pregledi 

 

 • pregled prije upisa u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja,
 • pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom promjene školovanja ili načina života,
 • pregled za utvrđivanje sposobnosti za sudjelovanje u školskim športskim natjecanjima,
 • pregled prije prijema u đački ili studentski dom,
 • pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za pohađanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture,
 • ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani odmor i sl.

Probiri

 • za čitavu populaciju (rast i razvoj, vid, vid na boje, anemija, krvni tlak, proteinurija, skolioza, sluh, gušavost, spolni razvoj, ponašanje, rizične navike i mentalno zdravlje)
 • za učenike/studente s rizikom (hiperkolesterolemija, sluh, psihoaktivne droge, spolna aktivnost)

Mjere zaštite od zaraznih bolesti

 • cjepljenje i docjepljivanje djece prema obveznom godišnjem programu
 • kontrolne preglede prilikom prijave neke zarazne bolesti u školi i poduzimanju mjera protuepidemijske intervencije

Zaštita i unapređenje školskog okruženja 

 • Higijenska kontrola škole i učeničkih/studentskih domova
 • Nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika

Savjetovališni rad

 • induvidualni savjetovališni rad djecom, mladeži, studentima, roditeljima prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada
 • konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima škola
 • skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja, psihofizičkim ometenostima i rizicima po zdravlje

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja 

 • predavanja
 • rasprave
 • intervencije
 • rada u malim grupama
 • tribine