O Zavodu za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zadar je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti, a koja djelatnost je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08) utvrđena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zavod kao samostalna ustanova prvi put se osniva 1984. godine od kada djeluje pod nazivom Zavod za zaštitu zdravlja, a nastaje izdvajanjem Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) Higijensko-epidemiološke službe iz sastava Radne organizacije (RO) Medicinski centar Zadar. Od tada samostalno djeluje pune 24 godine, te se uspješno usklađuje sa svim promjenama zakonskog uređenja ove oblasti.

Prava i dužnosti osnivača Zavoda od 1993. god., sukladno važećem Zakonu o ustanovama ("Narodne novine " br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavlja Zadarska županija, pa je ustanova od tada registrirana pod nazivom Zavod za javno zdravstvo Zadar i djeluje za potrebe korisnika na području Zadarske županije, ali i šire, sa sjedištem u Zadru, na adresi Kolovare 2.

Ustanova se financira prihodima iz državnog proračuna i to temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi RH, prihodima iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave te prihodima ostvarenima na tržištu.

S obzirom na svoj razvoj Zavod se danas, s pravom, može pozvati na 66 godina iskustva, od čega 26 godina samostalnog djelovanja te perspektivan visokoobrazovani pomlađeni stručni kadar osposobljen za obavljanje stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u oblasti javnog zdravstva.

Zavod za javno zdravstvo razvija sustav kvalitete i njeguje načela izvrsnosti što je rezultiralo dobivenim potvrdama o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije o osposobljenosti prema zahtjevima norme:

  • HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za ispitivanje odabranih značajki  kemijska, fizikalna, mikrobiološka i biološka ispitivanja hrane, voda,  predmeta opće uporabe i otpada
  • HRN EN ISO 15189:2008 (ISO 15189:2007) za odabrana ispitivanja iz područja virologije, parazitologije i bakteriologije.

Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća: epidemiologiju karantenskih i drugih zaraznih bolesti, epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, mikribiologiju, imunizaciju, sanitaciju, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku, zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, prevenciju ovisnosti o drogama te zaštita mentalnog zdravlja.

Ravnatelj: Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psihijatrije