Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka je preventivni i sistematični sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane, zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog sustava.

Implementacija sustava HACCP obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • obilazak objekta,
  • analizu postojećeg stanja,
  • prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka,
  • teoretska i praktična edukacija osoblja vezana uz skladištenje, proizvodnju i distribuciju hrane, održavanje osobne higijene i čistoće u objektu,
  • pomoć u kreiranju i uvođenju potrebnih evidencijskih listi neophodnih za funkcioniranje HACCP-a.
  • uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje uzoraka briseva/otisaka predmeta, površina i ruku zaposlenika koji dolaze u dodir s hranom, radi ocjene sukladnosti s mikrobiološkim kriterijima higijene procesa,
  • uzorkovanje i mikrobiološka ispitivanje uzoraka hrane- radi ocjene sukladnosti s preporučenim mikrobiološkim kriterijima za hranu.


Zavod za javno zdravstvo Zadar u skladu sa zakonskim odredbama i potrebama klijenata koji posluju hranom, a sukladno dosadašnjoj suradnji s velikim brojem subjekata unaprijedio je stručne usluge u smislu potpore na uvođenju preventivnih postupaka samokontrole razvijenih u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

ZZJZ Zadar je ustanova s dugogodišnjom praksom u ovom ulomku djelatnosti koja, s obzirom na zakonsko praćenje i evaluaciju kretanja bolesti uzrokovanih zdravstveno neispravnom hranom, tehničku i kadrovsku strukturu, može sagledati cjelokupnu problematiku te ponuditi optimalna rješenja.

U tom je cilju sastavljen tim stručnjaka različitih specijalnosti, koji sudjeluju u edukaciji osoblja, izradi planova i implementaciji HACCP sustava: liječnici specijalisti epidemiologije, diplomirani sanitarni inženjeri, biotehnolozi i drugi.

Za sve potrebne informacije možete nazvati tel. 300 - 843.

Preuzmite HACCP LETAK

Ispunite HACCP narudžbenicu