Projekt Mentalno zdravlje za sve temelji se na psihosocijalnom tretmanu  i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu,  Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlje te prevencija  ovisnosti.

Nositelj projekta „Mentalno zdravlje za sve“  je  Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje. Program je financiran  u okviru raspoloživih sredstava RH  iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika za 2013. godinu i 2014. godinu.                                                                                            

Temelji se na psihosocijalnom tretmanu  i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu,  Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlje te prevencija  ovisnosti.

Rad savjetovališta obuhvaća:

  • individualno i obiteljsko savjetovanje
  • toksikološku analizu urina
  • specijalističke, dijagnostičke i terapijske postupke
  • po potrebi  i suradnju s drugim ustanovama i institucijama sa posebnim naglaskom na stručne suradnike škola

Stručni suradnici Službe provode programe sekundarne prevencije, koji su namijenjeni adolescentima-konzumentima i eksperimentatorima  droga, a čiji korisnici dolaze samoinicijativno ili s nalogom Općinskog državnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb ili Općinskog i Prekršajnog suda. Djeca i adolescenti dolaze zbog problema u ponašanju, emocionalnih teškoća, problema u odnosima sa vršnjacima i sl. Uz to u Savjetovališta nam dolaze i odrasli sa raznim teškoćama vezanim uz mentalno zdravlje (depresivnost, anksioznost, problemi u partnerskim odnosima, žalovanje, suočavanje sa stresom...) kojima u skladu s individualnim potrebama pružamo usluge dijagnostike i tretmana.

Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije  (primarnu, sekundarnu i tercijarnu) mentalnih poremećaja sa naglaskom na prevenciju ovisnosti:

  1. rad  savjetovališta za mentalno zdravlje prošireno izvanbolničkim liječenjem ovisnosti i savjetovalištem za onkološke bolesnike (u suradnji s Ligom protiv raka) u šest gradova  Zadarske županije.
  2. suradnja sa Klubom liječenih alkoholičara; uključivanje u rad sa terapijskim grupama.
  3. suradnja sa Terapijskom zajednicom  „Mondo Nuovo“ i  Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat usmjerena na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika
  4. promotivne aktivnosti, obilazak izoliranih i udaljenih mjesta Zadarske županije i ostale aktivnosti s ciljem promocije zdravlja i poticanja razvijanja i usvajanja zdravih stilova života, a u suradnji sa svim partnerskim udrugama.

 

Broj korisnika usluga Savjetovališta raste progresivno iz godine u godinu.

Više... Natrag

Savjetovalište za HIV

Zdrav za 5

Mentalno zdravlje za sve

Trening životnih vještina

Hear me Out

Rano otkrivanje raka debelog crijeva

Rano otkrivanje raka dojke

Rano otkrivanje raka vrata maternice

MELAdetect

Živjeti zdravo

AdSWiM

LAB-OP

ON TIME

Moje zdravo dijete

Važnost prevencije glaukoma