Javna nabava

Temeljem odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Zadar u sukobu interesa.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Javna nabava 2022

Javna nabava 2021

Javna nabava 2020

Javna nabava 2019

Javna nabava 2018

Javna nabava 2017

Javna nabava 2016

III. izmjene Plana nabava roba, radova i usluga za 2016. godinu

3. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016 (PDF)

II. izmjene Plana nabava roba, radova i usluga za 2016. godinu

2. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. (PDF)

I. izmjene Plana nabava roba, radova i usluga za 2016. godinu

1. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. (PDF)

Plan nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.

Javna nabava 2015

II. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

I. izmjene Plana nabava roba, radova i usluga za 2015. godinu

1. izmjene plana nabave 2015 (PDF)

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu (PDF 57 KB) 

Javna nabava 2014

Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu - 2. izmjene

Izmjenene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu (PDF 77 KB)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu (PDF 67KB) 

Javna nabava 2013

PLAN NABAVE 2013 - 2 izmjene i dopune

PLAN NABAVE 2013. 2. izmjene i dopune (PDF 112KB)

Odluka izmjena i dopuna

Odluka Upravnog vijeća - II. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. god. (PDF 148 KB)

PLAN NABAVE 2013 - 1 izmjene i dopune

PLAN NABAVE 2013. 1. izmjene i dopune (PDF 86KB)

Odluka izmjena i dopuna

Odluka izmjena i dopuna (PDF 45KB)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu.

Plan nabave (PDF 76KB)

Odluka 2013

Odluka (PDF 38KB)